Stichting Projector houdt zich bezig met het beheer en het vervaardigen van beeldmateriaal over de regio West-Friesland in de meest brede zin.

De stichting is gerelateerd aan het Westfries Genootschap te Hoorn.

Stichting Projector beheert het beeldmateriaal van het Westfries Genootschap.

Momenteel bestaat dat beeldarchief uit duizenden dia´s en foto´s, maar ook uit bekende oude films zoals de ‘Grootslagfilm’, de ‘Daan Poolfilm’ en de ‘Cohenfilm’ evenals andere historische filmfragmenten.

De afgelopen jaren is Projector erin geslaagd al het filmmateriaal te digitaliseren. Hierdoor is het gemakkelijker de films te vertonen en ze veilig voor de toekomst te bewaren.projector_aan_het_werk.jpg

Het Westfries Genootschap ontvangt regelmatig foto´s en dia´s met als onderwerp het Westfriese landschap of de Westfriese cultuur.

Projector houdt zich bezig met het selecteren, beschrijven en digitaliseren van dit materiaal. Niet alles is bruikbaar, het beeldmateriaal moet wel voldoende kwaliteit hebben, wat is het belang van het materiaal en zijn er misschien al foto´s van hetzelfde onderwerp in het archief. De werkgroep moet in staat zijn gegevens als “wat, wanneer, wie, waarom en waar” te achterhalen en aan de afbeeldingen te koppelen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het foto- en filmmateriaal beschikbaar komt op de beeldbank, die op dit moment nog in oprichting is. (Oud) Westfriezen waar ook ter wereld, maar ook andere belangstellenden krijgen daarmee letterlijk en figuurlijk een beeld van onze regio vroeger en nu.

Projector maakt en verzamelt filmopnamen en foto´s van de activiteiten van het Genootschap: jaarvergaderingen, excursies, modeshows, voordrachten en lezingen zijn voor iedereen beschikbaar op You Tube. Alle gedigitaliseerde en opgeslagen filmbeelden zijn opgenomen in een handig overzicht, zodat ze ook eenvoudig kunnen worden teruggevonden. (in de beeldbank)

Op verzoek kan Projector voor bijvoorbeeld historische verenigingen of andere geïnteresseerde clubs presentaties verzorgen van films en foto´s. U kunt desgewenst hierover contact opnemen met het secretariaat

Ook is het mogelijk om voor eigen gebruik de dvd (90 min.) aan te schaffen met de titel “Het leven en werken van de Westfriese boer”, gemaakt door Daan Pool. Op deze film berusten auteursrechten. Daarom dient men voor de vertoning ervan aan publiek, toestemming te verkrijgen van Stichting Projector en een vergoeding te betalen. Neem ook hiervoor contact op met het secretariaat.onswerk2.jpg

Andere organisaties die werken onder de vleugels van het Westfries Genootschap:

 • Commissie Kap en Dek
 • Stichting De Westfriese Molen
 • Museumoverleg textielmedewerkers Noord-Holland
 • Commissie voor excursies
 • Commissie van redactie het Jaarboek
 • Stichting Vrienden van het Westfries Museum (www.museumvriend.nl)
 • Stichting Creatief Westfries
 • Stichting Westfriese Families (www.westfriesefamilies.nl)
 • Commissie Geschiedschrijving
 • Werkgroep Westfries Biografisch Werkboek
 • Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken
 • Bouwhistorische Commissie
 • Redactie ´t Vierkant

Over de organisaties zonder eigen website is nadere informatie te vinden op www.westfriesgenootschap.nl